Nieuws

Een meer dan goed 2023

WE STOTEN DOOR NAAR NOORD HOLLAND

Beste Kompanen,

2022 was zo onvoorspelbaar als de uitslagen in de Kuip, ook voor de Kompanen.

We hebben de nasleep van corona overleefd, een leuke trip met de tram van Suuz, een beetje haringhappen en wat een paar leuke initiatieven van de Kompanen zelf. Maar we hebben ook een evenement af moeten blazen omdat iedereen na het quarantaine geweld ineens volle agenda’s had. Jammer maar logisch.

Wat ook jammer is, is het feit dat Kris Wynia besloten heeft zijn organisatie-activiteiten neer te leggen. Die beslissing kwam wel even binnen, zoals jullie weten heeft Kris samen met Remco de fundatie gelegd onder wat wij vinden, het meest Rotterdamse Netwerk dat er bestaat. Langs deze weg willen wij Kris bedanken voor alle mooie momenten en zijn inzet voor het netwerk. Kris blijft als Kompaan betrokken bij het netwerk maar zal geen rol meer spelen in de organisatie. Marjolein Visser en Remco hebben in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met twee andere Kompanen.

Met meerdere redenen. Enerzijds treden zij toe tot de organisatie: ik heb het over Roy van Baarsen en Erwin Commijs. Anderzijds weten sommige van ons dat deze Rotterdammerts stiekem wonen en/of werken in Haarlem. Dat maakt dan ook dat we met deze mannen besloten hebben om direct door te stoten tot in Noord Holland. In Haarlem is er meer dan behoefte aan een goed netwerk en zo is Kompanen Haarlem geboren.

2023 belooft een mooi jaar te worden, zijn we druk doende de eerste evenementen te organiseren, richten we een vereniging “Kompanen Netwerk” op, komt er een heus bestuur en breiden we dus uit naar Haarlem. We gaan meer per mail communiceren en houden de app alleen nog in tact voor losse kleine oproepen. Ook de website zal een veel verzochte update gaan krijgen. Kompanen uit beide netwerken worden uitgenodigd voor events en – let op Perry van Oosten – borrels in beide steden 😉 . Hiermee hopen we te voorzien in een uitbreiding van de contactmomenten.

Een iets langer bericht dan je van ons gewenst bent, namens het beoogde bestuur wensen we jullie mooie dagen, een fijne kersemus, een meer dan goed 2023. We zien jullie en alle nieuwe Kompanen graag in het nieuwe jaar. Je wilt het niet missen…

Remco Lange – 27 december 2022

[ssba-buttons]

Kompanen Rotterdam

De geschiedenis van Kompaan komt uit het latijnse woord companio. Com betekend samen en panio betekend brood. Iemand met wie je samen brood deelt.

Volg ons